On tullut aika valita OMS-teatterin ensimmäisen produktion taiteellinen selkäranka: eri osa-alueiden taiteelliset suunnittelijat eli pääjehut.

Haun DL on keskiviikko 23.9. klo 24. Hakemukset lähetetään sähköpostitse tuottajat@omsteatteri.fi. Valitut pääjehut sitoutuvat omalta osaltaan saattamaan syksyn 2016 produktion ensi-iltaan.

On ollut hieman epäselvää, minkälaisiin rooleihin päällikkömiehiä ja -naisia haetaan. Välttääksemme samoihin kaavoihin kangistumisen, emme listaa perinteisiä suunnittelijarooleja, vaan meillä on kolme tiimiä, jotka kukin huolehtivat yhdestä näytelmän osa-alueesta: visuaalisuudesta, dramaturgiasta tai äänistä. Voit hakea yhteen tai useampaan niistä ja kertoa, millä tavoin haluaisit taiteelliseen suunnitteluun osallistua. Tiimeihin pääsee kyllä mukaan myöhemminkin – nyt valitaan ydinryhmä, jonka yhteisen vision ympärille OMS-teatterin ensimmäinen produktio rakentuu.

Dramaturgiapääjehut

Dramaturgiapääjehut vastaavat siitä, mitä OMS-teatterin lavalla tapahtuu. Tämä saattaa sisältää synopsiksen laadintaa, tarinan ja aiheen terävöittämistä, dialogin kirjoittamista, biisien sanoitusta, improvisaatioelementtien mietintää ja visionääristen teatterimuotojen pohdintaa – tai sitten ei.

Kerro hakemuksessasi, minkälaisissa rooleissa haluaisit toimia: oman tarinasi pääkirjoittajana, dialogin tervöittäjänä, biisilyyrikkona, dramaturgi-kommentoijana jne. Voit liittää mukaan valmiita tai kehitteillä olevia näytelmätekstejäsi, synopsiksia, musikaalisanoituksia, tarinan alkuja, inspiroivia aiheita sekä etenkin konseptuaalisia ja ohjauksellisia ideoita siitä, miten OMS-teatterin ensimmäinen produktio on muuta kuin speksi tai perinteinen musikaali. Dramaturgiapääjehut yhdessä ohjaajan kanssa päättävät, rakennetaanko näytelmän dramaturgia yhden kirjoittajan näytelmätekstin päälle, episodimaisesti, yhdessä työryhmän kanssa devising-hengessä vai jotenkin muuten. Myös improvisaation ja yleisön osallistamisen muotojen valinta lepää dramaturgiapääjehujen harteilla.

Liitä hakemukseesi yksi kirjoittamasi näytelmäkohtaus, jossa on vähintään kaksi hahmoa ja selkeä käänne. Kohtaus voi olla vanha tai uusi, eikä sen tarvitse liittyä muihin ehdotuksiisi ja ideoihisi. Tarkoituksena on arvioida kykyäsi kirjoittaa näyttämölle sopivaa dialogia. Myös muita työnäytteitä voi liittää mukaan hakemukseen. Kerro lisäksi missä aiemmissa projekteissa olet toiminut kirjoittajana.

Visuaaliset pääjehut

Visuaaliset pääjehut vastaavat siitä, miltä OMS-teatterin lavalla näyttää. Tämä saattaa sisältää puvustuksen, naamioinnin, tarpeiston, lavastuksen, valaistuksen, projisoinnin, pyroefektien ja illuusioiden kaltaisia elementtejä – tai sitten ei.

Kerro hakemuksessasi, mitkä teatterivisuaalisuuden lajit ovat lähellä sydäntäsi, ja mitä eeppistä haluaisit juuri OMS-teatterin puitteissa toteuttaa. Kerro, mistä haluat ottaa vastuuta ja onko jotain, jonka jätät suosiolla muiden mietittäväksi. Myös toteutusvastaavahakemukset ovat tervetulleita – jos siis esimerkiksi palat halusta päästä rakentamaan jonkun muun suunnitteleman lavastuksen, kerro siitä! Liitä mukaan tietoa aiemmista projekteistasi sekä työnäytteitä (esim. kuvia lavastuksista, puvustuksista, valoista jne).

Äänipääjehut

Äänipääjehut vastaavat siitä, miltä OMS-teatteri kuulostaa. Tämä saattaa sisältää orkesterin johtamista, bändikokoonpanon valintaa, oopperalaulujen sovittamista, taustanauhojen nauhoittamista, synasaundien tuunausta, ääniefektien laadintaa, miksausta ja sävellystä – tai sitten ei. Kerro hakemuksessasi, mitkä teatterin musiikki- ja äänimaiseman elementit ovat lähellä sydäntäsi, ja minkälaisia auditiivisia huikeuksia haluaisit saada OMS-teatterin parissa aikaan. Liitä mukaan tietoa aiemmista projekteistasi sekä mahdollisia työnäytteitä (esim. sovituksia, sävellyksiä tai ääniefektejä).

Valintaprosessi

Hakemusten perusteella ohjaaja ja tuottajat muodostetavat kullekin osa-alueelle tasapainosen pääjehutiimin. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella henkilökohtaisesti. Valinnat tehdään pian haku-deadlinen jälkeen. Kun visioit tarkentuvat ja produktio etenee, ydintiimiläiset voivat harkintansa mukaan rekrytä lisätekijöitä tiimeihinsä.

Dramaturgia-workshop 8.10. klo 17

Valituksi tulevat pääjehut kokoontuvat dramaturgia-workshopiin torstaina 8.10. klo 17 ideoimaan vielä kerran villisti, ennen kuin asioita lyödään toden teolla lukkoon. Puheenaiheita ovat mm. improvisaation muodot ja yleisön osallistamisen keinot, näytelmän aihe, teksti-/hahmo-/tilavetoisuus ja mahdolliset teatteritilat. Paikka tarkentuu lähempänä.

Lue lisää