Agent, 2013

Valosuunnittelu: Timo Hiekkanen ja Kirsti Larja yhteistyössä
Pekko Lipsasen kanssa
Käsikirjoitus: Harri Sarsa yhteistyössä Pietari Keskisen ja
Oliver Kollbergin kanssa

Meiju Lampinen ohjasi Teekkarispeksi ry:lle kokoillan musikaalin nimeltä Agent, vuonna 2013. Se sijoittui kylmänsodan aikaan, jolloin Yhdysvaltain CIA ja Neuvostoliiton KGB kamppailivat ja mahtailivat kilpaa. Vastakkainasettelu näkui myös Timo Hiekkasen ja Kirsti Larjan valosuunnittelussa.