OP-Pohjolan pääkonttori, valmistunut 2015, (yllä sisäkuva pääkonttorin aulasta)

AV-suunnittelu: Akukon, AV-projektipäällikkönä Timo Hiekkanen
Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit, työryhmässä Kirsti larja

OP-Pohjola suunnittelutti ja rakennutti itselleen uuden pääkonttorin Helsingin Vallilaan. Uudenajan toimistorakennus on kooltaan 63 000 neliömetriä.  

OP Vallilan esitysteknisissä järjestelmissä on huomioitu erilaisia tarpeita ja käyttäjäryhmiä. Valoisalle Galleria-alueelle on rakennettu mahdollisuus monipuolisiin musiikkiesityksiin. 

 

Yliopistonkatu 4, kilpailuvoitto 2015 nimimerkillä YO!

Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit, työryhmässä Kirsti larja

Helsingin yliopisto halusi uudistaa vanhan hallintorakennuksensa ja järjesti arkkitehtuurikilpailun. Yliopistonkatu 4 sijaitsee Tuomiokirkon, Porthanian ja yliopiston päärakennuksen kupeessa. Tällä hetkellä parkkipaikkana toimiva sisäpiha katetaan torimaiseksi kohtaamispaikaksi. 

Lapeenrannan teatteri, valmistuu 2015

Arkkitehtisuunnittelu: ALA Arkkitehdit, työryhmässä Julius Kekoni

Lappeenrannan uusi kaupunginteaatteri tulee lähelle ihmisiä. Teatteri on sijoitettu poikkeuksellisesti kauppakeskuksen katolle. Poikkeuksellisen teatterista tekee myös sen pohjaratkaisu, jossa kaikki tilat ovat yhdessä kerroksessa ja lavasteiden siirtely on vaivatonta.

Lämpiöstä tulee rauhallinen ja hillitty, kontrastina valoisalle ja kirjavalle kauppakeskukselle. Lämpiö ja kauppakäytävä ovat kuitenkin samaa tilaa.  Ratkaisulla saavutetaan merkittäviä synergiaetuja rakennuksen toteuttamisessa sekä toiminnassa.

 

Pääsiäissaaret, 2011, Äijälänrannan tornitalojen suunnittelukilpailu, lunastus

Suunnittelijat: Julius Kekoni, Kirsti Larja ja Seppo Tusa

Arkkitehtilehti, 2012: "Ehdotus perustuu kahden päällekkäisen rakennusvolyymin ristikkäismassoitteluun. Rakennukset muodostavat kiinnostavan komposition rantaraitin varteen. Ehdotuksen julkisivujen käsittely on erittäin tyylikästä, ja kokonaisuus on veistoksellisuudessaan kiinnostusta herättävä. Esitetyt ulokkeet ovat haasteelliset, mutta kehitettävissä...

Rakennukset luovat voimakkaan mutta tyylikkään aiheen Jyväsjärven rannalle. Sekä massojen että julkisivuratkaisujen variointimahdollisuus tukee vaiheittain toteutettavuutta ja muodostaa maisemallisesti kiinnostavan, ajan myötä kehittyvän kokonaisuuden."

Cloud City 1:1 - World Design Capital Helsinki -tapahtuma, Merikortteli, 2012

Projektiarkkitehti: Julius Kekoni (ALA arkkitehdit)

Helsingin kaupunki on kehittämässä uusia tapoja rakentaa ekologisesti. Kehitysprojekteissa etsitään uusia mahdollisuuksia tiiviimpään rakentamiseen esikaupunkimaisen kaupungin levittämisen sijaan.

Cloud City 1:1 on yleisätilaisuus ja asiantuntijapaneeli, jossa pureuduttiin kaupunkirakenteen tiivistämisen ongelmiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Lähialueen asukkaat pääsivät keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa ja kertomaan mielipiteensä kaupungin täydennysrakentamisesta.

Kolme huoneen kokoista heliumtäytteistä kuutioata nostettiin 67 m korkeuteen kuvastamaan Merikorttelin sisäpihalle suunnitellun terassitalon äärilaitoja. Valaistuja "huoneita" saattoi bongailla yhden viikonlopun ajan.